Okul Danışmanlığı

 

Özel eğitim destek hizmetleri, kaynaştırma uygulamaları sırasında gerektiğinde özel gereksinimli öğrenciye ve gerektiğinde de normal sınıf öğretmenine yardımcı olmak amacıyla,var olan ve özel eğitim uzmanlarınca sunulabilecek hizmetlerdir.Destek özel eğitim hizmetleri üç şekilde verilir;

  • • Kaynak Odada Eğitim
  • • Sınıf İçi Hizmetleri
  • • Özel Eğitim Danışmanlığı

 

KAYNAK ODADA EĞİTİM

Kaynaştırma öğrencisinin gereksinim duyduğu alanlarda öğrenciye destek sağlayarak öğrencinin o dersle ilgili olarak başarabileceği en üst düzeye gelmesini sağlamak için verilen eğitim hizmetidir. Kaynak oda normal eğitim okullarında özürlü öğrenciye destek hizmet sağlamak amacıyla hazırlanmış bir sınıftır.Bu sınıfta özel eğitim öğretmeni çocuğun ihtiyaç duyduğu derse bireysel ve grup eğitimi verebilmektedir. Ancak kaynak oda eğitiminin başarıya ulaşabilmesi için özel eğitim öğretmeni ve sınıf öğretmeninin ortaklaşa hareket etmesi gerekmektedir.

SINIF İÇİ YARDIM

Kaynaştırma öğrencisinin sınıfına özel eğitim öğretmeninin girerek sınıf öğretmenine yada kaynaştırma öğrencisine hizmet sunduğu eğitim türüdür.Bu yardım türünde özel eğitim öğretmeni sınıf öğretmenini grup ya da bireysel ders anlatırken izleyerek uygun destek eğitimini verebilir.

Örn:sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni eğitim programını birlikte hazırlayabilirler.Bu şekilde çocuğun ne zaman grupla ne zaman bireysel ders alacağı planlanmış olur. Sınıf içi yardım uygulamasının başarılı olabilmesi için sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeninin beraber çalışması ve başarılı olabileceklerine inanmaları gerekir.

ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıf öğretmeninin kaynaştırma öğrencisine ilişkin aldığı danışma  hizmetidir.Özel eğitim danışmanlığı bu konuda uzmanlaşmış özel eğitimciler tarafından yapılmalıdır.Özel eğitim danışmanlığında sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıf öğretmeninin öğrencisinde bulunan davranış problemleri,öğrenme güçlüğü ve v.s.konularında uzmandan yardım alamsı durumudur.Özel eğitim danışmanı hem bireyselleştirilmiş eğitim planı hem de öğretim yöntem ve teknikleri,problem davranışı ortadan kaldırma yöntemleri konusunda sınıf öğretmenine danışmanlık yapmalıdır.

Umut ışığı özel eğitim merkezine  devam eden öğrencilerin kaynaştırmada katılımlarını arttırmak amacıyla kurumumuz uzmanları tarafından destek eğitim hizmetleri verilmektedir. Destek eğitim hizmeti ağırlıklı olarak özel eğitim danışmanlığı şeklinde yürütülmektedir.

 

 

Ücretsiz Danışma İçin

Tıklayınız