Bireysel Eğitim

Umut ışığı özel eğitim merkezinde eğitime başlayan öğrencilerimizin, farklı alanlardaki (bilişsel becerilere hazırlık, özbakım becerileri, toplumsal uyum becerileri, günlük yaşam becerileri, psikomotor becerileri, sosyal hayat, dil, konuşma ve alternatif iletişim becerileri, türkçe, matematik vb.) performansları alınarak, BEP'leri (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) hazırlanmaktadır. Hazırlanan bireysel eğitim planına uygun bireysel çalışmalar yapılır. Gerekli durumlarda zeka ve gelişim testleri uygulanır.

Umut ışığı özel eğitim merkezinde ;Öğrencimizin BEP'te yer alan becerileri farklı yöntemler (uygulamalı davranış analizi, eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi, fırsat öğretimi, videoyla model olma, replik silikleştirmeyle öğretim, etkinlik çizelgeleriyle öğretim, PECS vb.) kullanılarak kazanması amaçlanmaktadır.

Umut ışığı özel eğitim merkezinde ;Öğrencimizin BEP'te yer alan becerileri kazanması için, eğitimlerini öğretmeni ile belirlenen ortamda (sınıfta, uygulama evinde, fizyoterapide, flor time sınıfı, duyu bütünleme sınıfı,oyun odası vb.) bire bir şeklinde almaktadır.

 

 

Ücretsiz Danışma İçin

Tıklayınız