Grup Eğitimi

Umut ışığı özel eğitim merkezinde eğitime başlayan öğrencilerimizin, farklı alanlardaki (bilişsel becerilere hazırlık, özbakım becerileri, toplumsal uyum becerileri, günlük yaşam becerileri, psikomotor becerileri, sosyal hayat, dil, konuşma ve alternatif iletişim becerileri, türkçe, matematik vb.) performansları alınarak, BEP'leri (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) hazırlanmaktadır. Çocukların yaşına, bireysel eğitimine, performansına ve ihtiyaçlarına göre grup çalışmaları hazırlanır. Grup çalışmaları içerisinde yaratıcı drama, gitar, sosyal beceri, resim, paylaşım ,iletişim kurma gibi çalışmalar yapılır.

Umut ışığı özel eğitim merkezinde ;Öğrencimizin BEP'te yer alan becerileri farklı yöntemler (uygulamalı davranış analizi, eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemi, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi, fırsat öğretimi,videoyla model olma, replik silikleştirmeyle öğretim, etkinlik çizelgeleriyle öğretim, PECS vb.) kullanılarak kazanması amaçlanmaktadır.

Umut ışığı özel eğitim merkezinde ;Öğrencilerimizin, BEP'te yer alan becerileri (özellikle sosyalleşme, başkalarının varlığını kabullenme, birlikte etkinlik yapma, paylaşma, iletişim kurma gibi)kazanmaları için, öğretmeni-öğretmenleri ile belirlenen ortamda (sınıfta, uygulama evinde vb.) birlikte eğitim almaları sağlanmaktadır.

 

 

Ücretsiz Danışma İçin

Tıklayınız