DIR - Floortime Terapisi

Floortime;farklı gelişim özellikleri olan bebek ve çocukların değerlendirilmesi ve gelisiminin desteklenmesi için çok boyutlu bir sistem sunar.Bu gruba giren çocuklar arasında; otizm spektrum bozukluğu,gelişimsel gerilikler,Down sendromu,konusma ve dil bozukluğu,dikkat,duygusal ve dürtüsel sorunları olan çocukları sayabiliriz.

Çocuğun bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, içinde bulunduğu gelişim basamağının özelliklerine göre sıcak,duygu ve güven içeren bir etkileşim ile oyun oynanması kısaca "FLOORTIME™" olarak özetlenebilir. Çocuğun duyguları,ilgi gösterdiği konu ve materyallerden yola cıkmak; sosyal, duygusal ve bilişsel kapasitesinin gelişmesi ve öğrenebilmesi icin çok önemlidir.

FLOORTIME™ uygulayan terapist; değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak belirlenmiş hedeflere ulaşmak için çocukla etkileşim sağlar,ancak ana hedef anne ve babayı bu prensipleri günlük yaşamlarında uygulayabilmeleri için eğitmek ve desteklemektir. Terapist'in rolü; aileye rehberlik etmek, yeni hedefler geliştirmek ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda model olmaktır. Ayrıca terapist;günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara nasıl yaklasılabileceği konusunda çocuğun özelliklerine ve bireysel farklılıklarına özgü çözümler arar.

Bu program, bireysel duyu dil ve motor becerilerine göre çocuğu adım adım daha iyi bir gelişim seviyesine çıkarmayı hedefler. Umut Işığı Özel Eğitim Ve  Rehabilitasyon merkeiznde DIR- Floortime TERAPİ yöntemi kullanılır.

 

 

Ücretsiz Danışma İçin

Tıklayınız