Oyun Terapisi

Büyükler için danışmanlık neyse çocuklar için de oyun terapisi odur. Yetişkinlerin sorunları olduğunda, bunu güvenilir bir arkadaş ya da terapistle paylaşmaları onlara yardımcı olur. Çocukların kendilerini kelimelerle ifade etme yetenekleri yetişkinlerinki gibi değildir. Bu yüzden canlarını sıkan şeyi söze dökmeleri zordur. Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç ve arzularını oyunla(onların en doğal ifade şekli) iletme şansı verir. Eğitimli bir Oyun Terapistiyle çocuklar kendilerini ve dünyalarını daha iyi anlamayı, problemlerini çözmek için çalışmayı ve hayatla daha iyi başa çıkabilmek için gerekli beceriler geliştirmeyi öğrenirler.

Çocuklar oyun terapisi ile özgüvenlerini kazanmayı, işbirliği yapmayı, başkalarına saygı durmayı, sorumluluk almayı ve sorumluluklarını yerine getirmeyi, kendini korumayı, dikkatini toplamayı, problemlerine çözüm yolu bulmayı, öfkesini doğru yönlendirmeyi, kendini doğru ifade edebilmeyi, sosyal ilişkilerini güçlendirmeyi, korkularını yenmeyi, konuşma bozukluklarını düzeltmeyi öğrenirler.

Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri kolay değildir. Oyun terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine oyun ve oyuncaklar aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir. Oyun terapisinin amacı çocuğun kendini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamaktır. Seanslar yaklaşık 40- 50 dakika sürmektedir.

Oyun terapisi hangi durumlarda, kimlere uygulanır?

 • 1-Oyun terapisi 3–11 yaş arası çocuklara uygundur.
 • 2-Boşanmış ailelerin çocuklarına
 • 3-Evlat edinilmiş veya terkedilmiş çocuklara
 • 4-Aile içi şiddet gören çocuklara
 • 5-Okulda zorbalık gören veya zorbalık yapan çocuklara
 • 6-Kaygı, korku ve fobileri olan çocuklara
 • 7-Uyku bozukluğu ve kâbusları olan çocuklara
 • 8-Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklara
 • 9-Ailede kayıp ve yas olan çocuklara
 • 10-Duygusal, fiziksel ve cinsel tacize uğramış çocuklara
 • 11-Konuşma bozukluğu olan çocuklara (kekemelik, tekrarlayıcı dil, bebek konuşması)
 • 12-Hiperaktivite ve Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklara
 • 13-Arkadaş edinmede güçlük çeken çocuklara
 • 14-Ders çalışma ve okuma problemi olan çocuklara
 • 15-İçe çekilmiş ve sürekli mutsuz olan çocuklara
 • 16-Uygunsuz davranışlar sergileyen çocuklara, oyun terapisi uygulanmaktadır.

 

Umut Işığında eğitim alan çocuğun oyun ve oyuncaklar ve oyun terapisi aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında bahşedemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranış değiştirmeyi sağlar.

 

 

Ücretsiz Danışma İçin

Tıklayınız