Yoğun Otistik Çocuk Programı (OÇİDEP)

OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı) 2006 yılından bu yana eve ya da kuruma dayalı olarak yürütülmekte olan bir erken ve yoğun davranışsal eğitim programıdır.

OÇİDEP’e yeni başlayan çocuklarda, herhangi bir önkoşul aranmaksızın, nesneli büyük kas taklidi üzerinde çalışılmaya başlanmaktadır. Bu becerileri edinen ve genelleyen çocuklara sırasıyla nesnesiz büyük kas ve küçük kas taklidi öğretilmektedir. Daha sonra, alıcı dil becerilerinde de belirli bir ilerleme gözlendikten sonra yüz hareketlerinin taklidi üzerinde çalışılmaktadır.OÇİDEP programında temel taklit, eşleme ve alıcı dil becerilerinde belli bir ilerleme kaydedilmesiyle birlikte, oyun becerileri üzerinde çalışılmaya başlanmaktadır.

Umut Işığı Özel Eğitim Merkezinde OÇİDEP (Yoğun otistik çocuk programı) uygulanmaktadır.

 

 

Ücretsiz Danışma İçin

Tıklayınız