ZİHİNSEL GERİLİK

 

Amerikan Zekâ Geriliği Birliği (AAMR) zeka geriliğini şöyle tanımlar: Zihinsel Gerilik durumu, zihinsel işlevler ve kavramlar, sosyal ve pratik uyumsal davranışların her ikisinde görülen anlamlı sınırlılıklar olarak tanımlanan bir yetersizliktir. Bu yetersizlikler 18 yaşından önce başlamaktadır. Zekâ Geriliği , ağırlık derecelemelerine göre ağır-orta-hafif olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırmalar belirlenen zeka testlerine göre yapılır.

Zihinsel Gerilik tanısı ile Umut Işığına başlayan çocuğun farklı gelişim alanlarındaki (kavram-Türkçe -Matematik-okuma-yazma-toplumsal uyum becerileri-sosyal hayat-dil konuşma ve alternatif iletişim becerileri, okul desteği vb.) performansları alınarak her çocuğa uygun BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı hazırlanır. Kurumumuzdaki uzmanlar (çocuk psikoloğu-uzman psikolog-klinik psikolog- pedagog -özel eğitim uzmanı-özel eğitim öğretmeni-zihinsel engelliler öğretmeni, okul öncesi öğretmeni ,çocuk gelişim uzmanı)tarafından BEP (Bireyselleştirilmiş eğitim planı) uygulanır.

•  Belli aralıklarla Umut Işığına devam eden öğrencilere zeka ve gelişim testleri uygulanır.
•  Çocukların yaş ve düzeylerine uygun akranları ile BEP’lere uygun bireysel ve grup eğitimi verilir.

 

 

 

 

ZİHİNSEL GERİLİK

Ücretsiz Danışma İçin

Tıklayınız