OTİZM

 

Otizm, yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden nöropsikiyatrik, gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin belirtileri ve özellikleri şunlardır;

  • • Sosyal Etkileşimde Yetersizlik
  • • İletişim ve Oyunda Yetersizlik
  • • Takıntılar
  • • Yinelenen Kendini Uyarıcı Davranışlar

 

Otizmli çocuklarda çoğu zaman zeka normal olmasına rağmen dil becerilerinin olmaması sözel ve sosyal beceri eksikliği toplumsal yaşamda sorun yaşamalarına sebep olur. Umut Işığında Eğitim Planı hazırlanırken otistik çocukların öğrenme özellikleri dikkate alınarak BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) hazırlanır. Kurumumuzdaki uzmanlar (Psikolog, Özel Eğitim Öğretmeni, Çocuk Gelişim Uzmanı vb.) tarafından eğitim süreci tamamlanır ve uygulanır.

Umut Işığında Özel Eğitim alan Otistik öğrencilere OÇİDEP-Floortime-Oyun Terapisinin dışında

  • • Fırsat Eğitimi
  • • Sözel Davranış
  • • Erken Yoğun Davranış Eğitimi
  • • Uygulamalı Davranış Analizi
  • • Video ile model olma-Etkinlik Çizelgeleri ile Öğretim-Duyu Bütünleme-İşitsel Bütünleme gibi eğitim yöntemleri  kullanılmaktadır.

 

Otistik çocukların yaşına ve düzeyine uygun akran grupları ile grup çalışmaları yapılır.

 

 

 

OTİZM

Ücretsiz Danışma İçin

Tıklayınız