DİKKAT EKSİKLİĞİ

 

Erken çocukluk yıllarında başlayan bir rahatsızlıktır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bulunan çocukların dikkat süreleri kısıtlıdır. Evde ve okulda dikkatlerini yoğunlaştırmada zorluk çekerler. Çünkü önemli-önemsiz duyumları ayırt etmekte zorlanırlar. Yaşıtlarına oranla oldukça hareketlidirler. Davranışları organize edemez ve planlı çalışamazlar. DEHB’in üç ayrı biçimi vardır.

  • • Dikkat eksikliğinin önde geldiği tip.
  • • Aşırı hareketlilik ve dürtüselliğin önde geldiği tip.
  • • Birleşik tip.

 

DEHB varlığından söz edebilmek için 7 yaştan önce başlaması, okul-ev gibi her iki ortamda görülmesi, süreklilik göstermesi ve günlük yaşamı etkileyecek boyutta olması gerekir. Okul öncesi çocuklarda tanı koymak zordur. Değerlendirme yapan uzman, klinik gözlemleri, muayene bulguları, psikometrik test sonuçları aile ve öğretmenden aldığı bilgiler birleşerek tanıya ulaşılır. DEHB çoğu zaman öğrenme güçlüğüne neden olur. DEHB tanısı ile Umut Işığına gelen çocuğun farklı gelişme basamaklarındaki performans alınarak BEP (Bireysel Eğitim Planı) hazırlanır. DEHB tanısı konmuş çocuğa kurumumuzdaki uzman psikolog Benten Görsel bellek testi-Frosting-D2 Dikkat testi ve Wisc-r testleri uygulayarak çocuğun dikkat süresini ve öğrenme probleminin nerede olduğunu tespit eder. Performans ve testler sonucu hazırlanan BEP(Bireysel Eğitim Planı) kurumumuzdaki uzmanlar tarafından (psikolog-uzman psikolog-klinik psikolog-çocuk psikoloğu-özel eğitim öğretmeni, okul öncesi öğretmeni ve çocuk gelişim uzmanı) uygulanır.

Umut Işığında DEHB çocukları yaş ve düzeylerine uygun grup eğitimleri ile dikkat-algı-görsel algı –görsel uyaranları tanıma, el göz koordinasyonu, analitik düşünme, benlik algısı gibi beceriler kazandırılır.

 

 

DİKKAT EKSİKLİĞİ

Ücretsiz Danışma İçin

Tıklayınız