İŞİTME ENGELLİ

 

İşitme kaybı; doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engelli birey işitme kaybına bağlı olarak dil, iletişim, bilişsel gibi gelişim alanlarında yetersizlik yaşar.

Konuşma; işitme engelli bireyler ,işitme kaybının tipi, derecesi ve şekline bağlı olarak çok fazla ses hataları yapar. Buda konuşmanın anlaşılırlığını etkiler.

Dil alanında; yetersiz işitme ve dil becerileri nedeniyle söylenileni yazma da, duygularını ve düşüncelerini ifade etmede ve yazmada zorlanırlar. Sözcük dağarcığının yetersiz olması, dil bilgisi yetersizliği, işitme engelli bireyin okuması öğrenme ve okuduğunu anlamada güçlüğe neden olur.

Algısal-kavramsal Alanda; İşitsel girdinin yetersizliği nedeniyle işitme engelli birey, düşünme ve akıl yürütme ,sınıflama ve ilişki kurmada, açıklama becerilerinde güçlük çekerler. Soyut görüşler hakkında düşünme becerileri (sevgi, nefret, inanç, güç, hız, zaman gibi ) etkili bir biçimde kullanamazlar. Duyduklarını zihinde canlandırmada zorluk çekerler.

Motor koordinasyon; işitme engelli birey; Oturma, yardımsız ayağa kalkma ,yürüme gibi motor becerilerde akranları ile aynı gelişimi gösterir. Fakat gözlenen en büyük gözlem problem genel vücut koordinasyonun sağlanması ve dengeyi gerektiren hareketlerde gözükür.

Bellek Alan; İşitme engelli birey işitme kaybının tür ve derecesine göre, işitsel uyaranları aynı şekilde alamamaktadır. Buda uzun süreli bellekle ilgili güçlük çekmesine neden olur.

Dikkat-Hareket Alanı; İşitme Engelli Bireyi sözlü yönergeler dinleme, izlemede zorlanır. Dikkatleri çabuk dağılır.

Organizasyon Alanı; Düşüncelerini düzenlemede ve düzgün bir şekilde ifade etmede zorluk çekerler. Buda verimli ders çalışmalarını engeller. Bu konuda desteğe ihtiyaç duyarlar.

Duygusal-Sosyal Alan; İşitme engelli bireylerin işitme ve dil becerilerin yetersiz olması iletişim kurmayı engeller. Yaşam ile ilgili tutum ve rollerinin öğrenilmesinde bazı güçlükler yaratmaktadır.

Öğrenmeye ilişkin deneyimlerinde uğradıkları başarısızlık motivasyon eksiği yaratmakta, bu durumda sosyal ilişkileri öğrenmesinde ve akademik becerilerde başarılı olmasını olumsuz etkilemektedir. Umut Işığına İşitme Engelli tanısı ile gelen çocuğun önce çeşitli gelişim alanlarında (İşitme-Dil alanı Algısal-kavram-motor koordinasyon-Bellek alan-Dikkat alanı-Organizasyon Alanı-Duygusal Alan)performansı dikkate alınarak BEP(Bireysel Eğitim Planı) hazırlanır, uzman eğitimciler (İşitme Engelliler Öğretmeni, Psikolog, Okul Öncesi Öğretmeni) tarafından hazırlanan BEP uygulanır.

İşitme Engelli bireyin yaş ve düzeyine uygun gruplar oluşturulur. Grup Çalışmalarında; Dil Alanı, Konuşma Alanı ,Algısal-Kavram Alanı, Motor-Koordinasyon, Bellek Alan, Dikkat Hareket Alanı, Organizasyon Alanı, Duygusal Alanla ilgili çalışmalar yapılır.

 

 

İŞİTME ENGELLİ

Ücretsiz Danışma İçin

Tıklayınız